L’apartament
Galeria Toni Tàpies, Barcelona
2002
-
-

-

Més informació